Першого (бакалаврського) рівня І курсу Просимо вас пройти анкетування, заповнити анкету «Для студентів першокурсників»
Зайти за посиланням

Другого (магістерського) рівня І курсу
Просимо вас пройти анкетування, заповнити анкету «Виявлення ступеня поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати навчання, порядок та критерії оцінювання освітнього компоненту освітньої програми(навчальної дисципліни/практики/кваліфікаційної/дипломної роботи» Зайти за посиланням

Шановні здобувачі вищої освіти, заочної форми навчання!