Заліково-екзаменаційна сесія ІІ семестру 2020-2021 навчального року для здобувачів вищої освіти
ступенів «бакалавр», «магістр» заочної форми навчання буде проведена згідно графіка навчального процесу з
використанням технологій дистанційного навчання!

ІІ курс «магістр» термін навчання (1р.10м.) з 22.03 по 31.03.2021 р.;

ІІ курс «бакалавр» термін навчання (1р.10м.) з 22.03 по 10.04.2021 р.;
ІІ курс «бакалавр» термін навчання (1р.10м.) спеціальності 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта
з 29.03-17.04.2021 р.;
ІІІ курс «бакалавр» термін навчання (2р.10м.) з 22.03 по 20.04.2021 р.;
ІV курс «бакалавр» термін навчання (3р.10м.) з 22.03 по 20.04.2021р.;
ІV курс «бакалавр» термін навчання (3р.10м.) спеціальність 227Фізична терапія, ерготерапія з 29.03 по 27.04.2021 р.

Тимчасовий перехід на дистанційне навчання