Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Спеціальність  Курс Група
014 Середня освіта (Українська мова і література) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Українська мова і література) (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 1 Ukrms1-B20z
014 Середня освіта (Українська мова і література) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Українська мова і література) (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 2 Ukrms1-B19z

 

Ступінь вищої освіти «магістр»

Спеціальність  Курс Група
014 Середня освіта (Українська мова і література) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Українська мова і література) 1 Ukr1–M20z