Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Спеціальність  Курс Група
012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта 1 DO1–B20z
2 DO1–B19z
012 Дошкільна освіта за освітно-професійною програмою Дошкільна освіта 3 DO1–B18z

 

4 DO1–B17z
012 Дошкільна освіта за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 1 DOms1–B20z
2 DOms1–B19z
013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта 1 PO1–B20z
013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта 2 PO1–B19z
013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта 3 PO1–B18z
4 PO1–B17z
013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою Початкова освіта (на основі ОКР «молодший cпеціаліст») 1 POms1–B20z
2 POms1–B19z
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво) (на основі ОКР«молодший спеціаліст») 1 MMms1–B20z
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво)  (на основі ОКР«молодший спеціаліст») 2 MMms1–B19z
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Образотворче мистецтво) (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 2 ОMmsх1–B19z  

 

Ступінь вищої освіти «магістр»

Спеціальність / напрям підготовки Курс Група
013 Початкова освіта освітньо-професійна програма Початкова освіта 1 PO1–M20z
013 Початкова освіта освітньо-професійна програма Початкова освіта (за умовами перехресного вступу) 1 PO2р–M20z
012 Дошкільна освіта освітньо-професійна програма Дошкільна освіта 1 DO1–M20z
014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  освітньо-професійна програма Середня освіта (Образотворче мистецтво) 1 ОMх1–M20z  
014 Середня освіта (Музичне мистецтво) освітньо-професійна програма Середня освіта (Музичне мистецтво) 1 MМ1–M20z
073 Менеджмент  освітньо-професійна  програма Управління навчальним закладом 1 UNZ1–M20z