Ступінь вищої освіти «бакалавр»

Спеціальність / напрям підготовки Курс Група
016 Спеціальна освіта  освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Логопедія) 1 KorL1–B20z
016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Логопедія) 2 KorL1–B19z
016 Спеціальна освіта за освітньою програмою Логопедія. Спеціальна психологія 3 KorL1–B18z
4 KorL1–B17z
016 Спеціальна освіта  освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Логопедія) спеціалізація Спеціальна психологія (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 1 KorLms1–B20z

 

 

 

016 Спеціальна освіта  освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Логопедія) спеціалізація Спеціальна психологія (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 2 KorLms1–B19z

 

016 Спеціальна освіта  освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Логопедія) спеціалізація Спеціальна психологія (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 3 KorLmsp1–B18z
016 Спеціальна освіта освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) 1 KorO1–B20z  

 

016 Спеціальна освіта за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта

( Олігофренопедагогіка)

2 KorO1–B19z
016 Спеціальна освіта за освітньою програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія 3 KorO1–B18z
4 KorO1–B17z, KorO2–B17z
016 Спеціальна освіта освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) 1 KorOms1–B20z  

 

016 Спеціальна освіта за освітньо- професійною програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 2 KorOms1–B19z
016 Спеціальна освіта за освітньою програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 3 KorOms1–B18z  
053 Психологія освітньо-професійною програмою Психологія 1 Ps1–B20z
053 Психологія за освітньо-професійною програмою Психологія 2 Ps1–B19z
053 Психологія за освітньою програмою Психологія 3 Ps1–B18z
4 Ps1–B17z
053 Психологія освітньо-професійна програма Психологія (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 1 Psms1–B20z
053 Психологія за освітньо-професійною програмою Психологія (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 2 Psms1–B19z
053 Психологія за освітньою програмою Психологія (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 3 Psms1–B18z

Ступінь вищої освіти «магістр»

Спеціальність / напрям підготовки Курс Група
016 Спеціальна освіта (Логопедія)  освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Логопедія) 1 KorL–M20z
016 Спеціальна освіта (Логопедія)  освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Логопедія) 1 KorLs1–M20z
016 Спеціальна освіта за освітньою програмою освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Логопедія) 2 KorLs1–M19z
016 Спеціальна освіта освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) 1 KorO1–M20z
016 Спеціальна освіта освітньо-професійна програма Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) 1 KorOs1–M20z
016 Спеціальна освіта  за освітньою програмою Олігофренопедагогіка. Логопедія 2 KorOs1–M19z
053 Психологія освітньо-професійна програма Психологія 1 Pss1–M20z
053 Психологія за освітньою програмою Психологія 2 Pss1–M19z