Ступінь вищої освіти «бакалавр»

 

Спеціальність Курс Група
014 Середня освіта (Історія)

за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство)

1 ІstP1–В20z
014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство) 2 ІstP1–В19z
014 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія та правознавство) 3 ІstP1–В18z
014.03 Середня освіта (Історія) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія) 4 Іst1–В17z

 

Ступінь вищої освіти «магістр»

 

Спеціальність Курс Група
014 Середня освіта (Історія)

за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Історія)

1 Іst1–M20z