Освітній ступінь Напрям підготовки/ спеціальність Курс Група Термін навчання
бакалавр 014 Середня освіта (Історія) (Історія та правознавство) 1 ІstP1–В18z 3р. 10м.
2 ІstP1–В17z  

3р. 10м.

 

 

4р.

014.03 Середня освіта (Історія)

 

6.020302 Історія*

3 Іst1–В16z
4 Іst1–В15z
магістр 014 Середня освіта (Історія) 1 Іst1–М18z 1р. 4м.
014 Середня освіта (Історія) 2 Іstb1–М17z 1р. 4м.
032 Історія та археологія (Архівознавство, документознавство та бібіліотечна справа) 2 ІstАAb1–М17z 1р. 10м.
052 Політологія 2 Рb1–M17z 1р. 4м.