Освітній ступінь Напрям підготовки/ спеціальність Курс Група Термін навчання
бакалавр 014.03 Середня освіта (Історія) 1 Іst1–В17z 3р. 10м.
2 Іst1–В16z 4р.
6.020302 Історія* 3 Іst1–В15z
4 Іst1–В14z
магістр 014.03 Середня освіта (Історія) 1 Іstb1–М17z 1р. 4м.
032 Історія та археологія 1 ІstАs1–М17z 1р. 10м.
032 Історія та археологія 2 ІstАb1–М16z 1р. 5м.
052 Політологія 1 Рb1–M17z 1р. 4м.
052 Політологія 2 Рb1–M16z 1р. 5м.