Освітній ступінь Напрям підготовки/ спеціальність Курс Група Термін навчання
бакалавр 051 Економіка (Економіка підприємства) 1 Ep1–B17z 3р. 10м.
2 Ep1–B16z 4р.
6. 030504 Економіка підприємства 3 Ep1–B15z 4р.
4 Ep1–B14z 4р.
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (на основі ОКР «молодший спеціаліст) 1 PTBms1–B17z 1р. 10м.
2 PTBms1–B16z 2р.
6.030505 Управління персоналом і економіка праці 4 Up1–B14z 4р.
242 Туризм 1 Tur1–B17z 3р. 10м.
магістр 71 Облік і оподаткування 1 Obl1––М17z 1р. 4м.