Освітній ступінь Напрям підготовки/ спеціальність Курс Група Термін навчання
бакалавр 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) 1 Ang1–B17z 3р. 10м.
2 Ang1–B16z 4р.
6.020303 Філологія*. Мова і літературa (англійська) 3 Ang1–B15z 4р.
4 Ang1–B14z 4р.
035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) 2 Fil1–B16z 4р.
магістр 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) 1 Angb1–M17z 1р. 4м
2 Angb1–M16z 1р. 5м
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька) 1 Gerb1–M17z 1р. 4м
014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська) 1 Angs1–M17z 1р. 10м