Освітній ступінь Напрям підготовки/ спеціальність Курс Група Термін навчання
бакалавр 014 Середня освіта (Фізична культура) 1 FK1–B18z 3р. 10м.
2 FK1–B17z  

 

3р. 10м.

 

4р.

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

 

6.010201Фізичне виховання*

3 FK1–B16z
4 Fv1–B15z
014 Середня освіта (Фізична культура) (на основі ОКР молодший спеціаліст») 2 FKms1–B17z 1р. 10м.
магістр 014.Середня освіта (Фізична культура) 1 FK1–M18z 1р.4м.
2 FKb1–M17z
бакалавр 017 Фізична культура і спорт 1 FKS1–B18z 3р.10м.
2 FKS1–B17z
3 FKS1–B17z
магістр 017 Фізична культура і спорт 1 FKS1–M18z 1р.4м.
2 FKSb1–M17z 1р.4м.
бакалавр 227 Фізична терапія. ерготерапія 1 FT1–B18z 3р. 10м.
2 FT1–B17z
227 Фізична реабілітація 3 FR1–B16z 3р. 10м.

4р.

6.010203Здоров’я людини 4 ZL1–B15z
227 Фізична реабілітація (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 3 FRms1–B16z 3р.
магістр 227 Фізична терапія, ерготерапія 1 FT1-M18z 1р. 4м.
2 FTb1-M17z