Освітній ступінь Напрям підготовки/ спеціальність Курс Група Термін навчання
бакалавр 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 1 Ukrms1–B17z 1р. 10м.
014.01 Середня освіта (Українська мова і література) (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 2 Ukrms1–B16z 2р.
магістр 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 1 Ukrb1–M17z 1р. 4м.
014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 2 Ukrb1–M16z 1р. 5м.
035.01 Філологія (Українська мова і література) 1 FUkr1–M17z 1р. 4м.
035.01 Філологія (Українська мова і література) 2 FUkr1–M16z 1р. 5м.