Освітній ступінь Напрям підготовки/ спеціальність Курс Група Термін навчання
бакалавр 231 Соціальна робота на основі ОКР «молодший спеціаліст» 1 Srms1–B17z 2р. 10м.
6.130101 Cоціальна допомога 4 Sd1–B14z 4р.
016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) 1 KorL1–B17z 3р. 10м.
2 KorL1–B16z 4р.
6.010105 Корекційна освіта. Логопедія 3 KorL1–B15z 4р.
4 KorL1–B14z 4р.
016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 1 KorLms1–B17z 2р. 10м.
2 KorLms1–B16z 2р.
016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) (на основі ОКР «молодший спеціаліст» медичних спеціальностей) 1 KorLmsm1–B17z 2р. 10м.
2 KorLmsm1–B16z 3р.
6.010105 Корекційна освіта. Логопедія (на основі ОКР «молодший спеціаліст» медичних спеціальностей) 3 KorLmsm1–B15z 3р.
магістр 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) 1 KorLb1–M16z 1р. 4м.
1 KorLs1–M16z 1р. 10м.
2 KorLb1–M16z 1р. 5м.
бакалавр 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) 1 KorO1–B17z 3р. 10м.
2 KorO1–B16z 4р.
6.010105 Корекційна освіта.

Олігофренопедагогіка

3 KorO1–B15z 4р.
4 KorO1–B14z 4р.
016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 1 KorOms1–B17z 2р. 10м
2 KorOms1–B16z 2р.
магістр

 

016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) 1 KorOb1–M17z 1р. 4м.
016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія) 1 KorOs1–M17z 1р. 10м.
016 Спеціальна освіта Сурдопедагогіка 1 Sds1–M17z 1р. 10м.
бакалавр 053 Психологія 1 Ps1–B17z 3р. 10м.
2 Ps1–B16z 4р.
6.030102 Психологія 3 Ps1–B15z 4р.
4 Ps1–B14z 4р.
053 Психологія (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 1 Psms1–B17z 2р. 10м.
2 Psms1–B16z 3р.
магістр 053 Психологія 1 Psb1–M16z 1р. 4м.
1 Pss1–M16z 1р. 10м.